Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Sucháň » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 23
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
2018/VP/18/08285/001 SOZA, Rastisalvova 3, 821 08 Bratislava Udelenie súhlasu - licencie 39,60 €
3/2019Marius Pedersen a.s. , Opatovská 1735, 911 01 Trenčín cenník služieb, cenník za uloženie odpadov0,01 €
2/2019Slovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilinarekapitulácia preddavkových platieb a vyúčtovanie faktúr r.20180,01 €
1/d/2019 - 9920137912Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28 , 817 62 BratislavaVerejná telef.služba - program Boznis linka L30,00 €
7/2018I.DRUŽSTEVNÁ a.s., Dačov Lom, 991 35zimná údržba miestnych komunikácii v k.ú. Sucháň 25,00 €
5 2018 NPDušan Malček , 991 35 Sucháň 124Prenájom sály kult. domu  100,00 €
410001215834Slovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilinaaktualizácia technických parametrov0,10 €
4 2018 NPAnna Triznová, 991 35 Sucháň 214Prenájom sály - jesenné posedenie s občanmi  100,00 €
3 2018 NPKatarína Sarvašová, 991 35 Sucháň 140Prenájom sály kult. domu  100,00 €
3/208 NZŠtefan Tóth , 991 35 Sucháň 95prenájom priestorov budovy s.č. 7250,00 €
6/2018Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava Predaj telefónu Gigaset A2209,90 €
20180601/PRV/7.2HaB Business s.r.o., Žerotínska bašta 15, 940 56 Nové Zámky Zabezpečenie a vykonanie súvislostí s projektom podopatr.7.21 680,00 €
5 2018Ing. Ľudovít Vician, štat.audítor, 017 01 Považská Bystrica vykonanie auditu účt.závierky r.2017 350,00 €
1/2018 ZZIng. Miroslav Siekela , Dolné Rakovce 1920/29, 039 01 Turčianske Teplice zámena pozemkov  822,60 €
2/2018 KZv texte zmluvy odpredaj pozemkov - osobitný zreteľ3 848,60 €
Položky 1-15 z 23
Zmluvy » subjekt: Obec Sucháň » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 22
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2017Róbert Brieška , Miroslav Siekela Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam predaj pozemkov 2 465,00 €20.12.2017nestanovený
1/2017Ján gazdík, úpravy interierov a exterierov, 962 43 Senohrad 55Zmluva o dielo č. 1/2017Prestrešenie skladu požiarnej zbrojnice4 340,00 €2.12.2017nestanovený
17/32/012/68Úrad práce soc.vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký KrtíšDohoda č.17/32/012/68 uzavr. podľa § 12 ods.3,písm.b) resp.bod5 zákona 417/2013 z.z.aktivácia plnoletých členov domácnosti, vedení v evidencii o zamestnanie0,00 €1.12.2017nestanovený
17/32/010/77Úrad práce soc.vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký KrtíšDohoda č. 17/32/010/77, uzatvorená podľa § 10 ods.3 ods.9 zákona417/2013 Z.z.aplikácia § 10 zákona 417/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdrzi0,00 €1.12.2017nestanovený
TS242/2017ZASYS s.r.o., Východná ul. 3135/36, 934 01 LeviceZmluva o poskytnutí technickej službytechnických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba revízia alebo oprava.0,00 € (jednotková)29.11.2017nestanovený
42/2017/001ZASYS s.r.o., Východná ul. 3135/36, 934 01 LeviceZmluva o dielo č.42/2017/001Vybudovanie kamerového systému v obci Sucháň 34 836,00 €29.11.2017nestanovený
12/2017I.DRUŽSTEVNÁ a.s. Dačov Lom 991 35 Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami a prac.silami pri zimnej údržbe ciestvyorávanie miestnych komunikácii v k.ú. obce Sucháň 23,40 € (jednotková)17.11.2017nestanovený
11/2017Divadlo Štefana Kvierika - obč.zdr.,Ľ.Štúra 834/11,990 01 Veľký KrtíšZmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 11/2017zrealizovanie a odohranie div.predst."Halúzka moja" 300,00 €14.11.2017nestanovený
P 545 2017Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 a násl.z.č.40/1964 Zb. Obč.zákonník poskytnutie peňažného daru 40,00 €11.11.2017nestanovený
10 2017MK SOUND Krstián Kán, ul. Poľná 504/8, 992 01 Modrý KameňZmluva o nájme nebytových priestorovprednájom budovy kultútneho domu 100,00 €19.10.201722.10.2017
9 2017PORAGRO s.r.o., Karpatské nám.10/A, 831 06 Brtislava - RačaZmluva o dielo 9 2017Vypracovanie ŽoNFP z PRV 2014-20201 200,00 €18.10.2017nestanovený
030/2017§54Úrad práce soc.vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký KrtíšDohoda o poskyt.fin.prísp. na podporu vytv.nových miest u verejných zamestn.úprava práv a povin.pri poskyt.fin.prísp.na podporu vytvor.pr.miesta4 116,00 €1.6.201731.12.2017
VP/17/08285/001SOZA, Rastislavova 3, 821 08 BratislavaHromadná licnčná zmluvaudelenie súhlasu - licencie Hudba spája 0,00 €20.7.201722.7.2017
8 2017Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor, 017 01 Považská BystricaZmluva o vykonaní auditu učtov.závierky zostavenej k 31.12.2016preverenie správnosti ÚZ obce k31.12.2016, metodickej správnosti, doržiavanie zásad o rozp.pravidlách, vypracovanie auditor.správy 320,00 €27.6.2017nestanovený
112/2017Slovaktual OZ Veľký Krtlíšl, Trhová 1185, 990 01 Veľký KrtíšZmluva o dielo dadanie a montáž plastových okien na budove bývalej školy6 438,60 €5.5.2017nestanovený
Položky 1-15 z 22

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

webygroup

Úvodná stránka