Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Sucháň » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 16
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12/2017I.DRUŽSTEVNÁ a.s. Dačov Lom 991 35 Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami a prac.silami pri zimnej údržbe ciestvyorávanie miestnych komunikácii v k.ú. obce Sucháň 23,40 € (jednotková)17.11.2017nestanovený
11/2017Divadlo Štefana Kvierika - obč.zdr.,Ľ.Štúra 834/11,990 01 Veľký KrtíšZmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 11/2017zrealizovanie a odohranie div.predst."Halúzka moja" 300,00 €14.11.2017nestanovený
P 545 2017Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 a násl.z.č.40/1964 Zb. Obč.zákonník poskytnutie peňažného daru 40,00 €11.11.2017nestanovený
10 2017MK SOUND Krstián Kán, ul. Poľná 504/8, 992 01 Modrý KameňZmluva o nájme nebytových priestorovprednájom budovy kultútneho domu 100,00 €19.10.201722.10.2017
9 2017PORAGRO s.r.o., Karpatské nám.10/A, 831 06 Brtislava - RačaZmluva o dielo 9 2017Vypracovanie ŽoNFP z PRV 2014-20201 200,00 €18.10.2017nestanovený
030/2017§54Úrad práce soc.vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký KrtíšDohoda o poskyt.fin.prísp. na podporu vytv.nových miest u verejných zamestn.úprava práv a povin.pri poskyt.fin.prísp.na podporu vytvor.pr.miesta4 116,00 €1.6.201731.12.2017
VP/17/08285/001SOZA, Rastislavova 3, 821 08 BratislavaHromadná licnčná zmluvaudelenie súhlasu - licencie Hudba spája 0,00 €20.7.201722.7.2017
8 2017Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor, 017 01 Považská BystricaZmluva o vykonaní auditu učtov.závierky zostavenej k 31.12.2016preverenie správnosti ÚZ obce k31.12.2016, metodickej správnosti, doržiavanie zásad o rozp.pravidlách, vypracovanie auditor.správy 320,00 €27.6.2017nestanovený
112/2017Slovaktual OZ Veľký Krtlíšl, Trhová 1185, 990 01 Veľký KrtíšZmluva o dielo dadanie a montáž plastových okien na budove bývalej školy6 438,60 €5.5.2017nestanovený
6 2017SOUND MK , Kristián Kán, ul. Poľná 504/8, 992 01 Modrý KameňZmluva o prenájme nebytových priestorovprenájom nebytového priestoru 100,00 €13.4.2017nestanovený
2017Madajová Anna a Ľudovít Madaj, Sucháň 59Kúpna zmluvakúpa pozemku p.č. 447/1 v podiele 44/48, zast.pl.a nádvoria, k.ú. Sucháň (podiel 178,75 m2) 120,00 €23.3.2017nestanovený
5 2017Databanka firiem s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb reklamyreklama  250,00 €22.3.201720.3.2018
4 2017MK SOUND , Kristián Kán, ul. Poľná 504/8, 992 01 Modrý KameňZmluva o nájme nebytových priestorovUsporiadanie diskotéky 100,00 €16.3.201719.3.2017
3 2017Finlegal Servis s.r.o., Gajova 4, 811 09 BratislavaZmluva o sprostredkovaní výkonu exekúciezabezpečenie uspokojenia pohľadávok formou výkonu exekúcie 0,00 €2.3.2017nestanovený
2 2017SOUND MK , Kristián Kán, ul. Poľná 504/8, 992 01 Modrý Kameň Zmluva o nájme nebytových priestorov Usporiadanie diskotéky  100,00 €11.2.201712.2.2017
Položky 1-15 z 16
Zmluvy » subjekt: Obec Sucháň » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 18
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
N 642/16Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín, prev.V.KrtíšZmluva č.N 642/16 uzat.v zmysle §269 Obchodného zákonníka v platnom znenízabezpečenie vývozu, zhodn./zneškodn. nebezpeč.odpadov0,00 €14.1.2017nestanovený
16/32/012/70Úrad práce soc.vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíšuzatvorená podľa §12 z.č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v z.n.p.aktivácia plnoletých členov domácnosti a výkone MOS pre obec0,00 €14.1.201731.12.2017
16/32/010/105Úrad práce soc.vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký KrtíšDohoda podľa § 10 z.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníaplikácia § 10 zákona 417/20130,00 €14.1.201731.12.2017
2030023838Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebpevná telef. lilnka predĺženie viazanosti 20,00 €25.11.2016nestanovený
09I.DRUŽSTEVNÁ a.s. Dačov Lom,991 35Zmluva o výpomoci dopr. prostr. a prac. silami pri zimnej údržbe ciestvyorávanie miestnych komunikácii v obci 19,50 €23.11.201615.3.2017
008Ján Komár, ul. Vinohradnícka 400/8, 991 22 BušinceZmluva o výkupe a odbere kovového odpadu zber a preprava kovového odpadu 0,00 €19.10.2016nestanovený
ZLP-2016-06922DCOM DEUS, Kýčerského 5, 811 05 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOMPríspevok na činnosť správcu IS DKOM1,00 €19.10.2016nestanovený
007Ing. Ľudovít Vician,certif. auditor, Lánska 934/25, 017 01 Považská BystricaZmluva o vykonaní auditu učt.závierky k 31.12.2015audit účt.závierky obce k 31.12.2015, audit záver.účtu a výroč.správy obce 320,00 €18.6.2016nestanovený
6Dôvera zdr.poisťovňa a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektr. komunikácii a poskytovaní iných elektr.služiebzsielanie dokumentov prostr.elektr.povočky, využ.ďal.služieb0,00 €8.6.2016nestanovený
SZH0721201502ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 01 BratislavaZmluva uzatvorená podľa OZ a zák.č. 79/2015 Z.z. o odpadochpodmienky prevádzk. miest. sys. triedeného zberu KO pre zložku odpadov z obalov a neobalov0,00 €21.4.2016nestanovený
1611866Slovgram , Jakaubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva vysporiadanie práva výkon.umelcov a výrobcov zvuk. a udviov.záznamov38,50 €21.4.2016nestanovený
005Obecný futbalový klub OFK, Dačov LomZmluva o poskytnutí finančnej dotáie z rozpočtu obce Sucháň v r. 2016finančný príspevok  300,00 €12.3.201631.12.2012
13/2016/§ 54 - ŠnZÚPSVaR, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíšo poskytnutí fin.prísp. na podporu vytvorenia pr.miesta znevýhodn.UoZposkytnutie finanč.príspevku na vytvorenie prac.miesta4 918,86 €24.2.201631.12.2016
D č.3 k S 642/09Marius Pdersen a.s. , Opatovská 1735, 0911 01 TrenčínDodatok č. 3 k Zmluve č. S 642/09 o vývoze triedeného odpaduslužby v oblasti vývozu triedeného odpadu0,00 €19.2.2016nestanovený
0003Ján Botto, Dolná Mičiná 9, 974 01 Banská BystricaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstvazber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie uvedených zložiek KO - šatstvo,textil0,00 €17.2.2016nestanovený
Položky 1-15 z 18

dnes je: 22.11.2017

meniny má: Cecília

webygroup

Úvodná stránka